Belső Ösvény Taiji Iskola

Beszívjuk a levegőt, és kifújjuk a levegőt. Beszívjuk és kifújjuk. Újra és újra. Az élet minden pillanatában teszünk olyan dolgot, ami folyton ismétlődik. Mintha egy kerékben utaznánk. Hol a fentre figyelünk, hol a lentre, hol a hátul lévőre, hol arra, ami elöl van. Mi azonban ott állunk a középpontban. Egyszerre van jelen a fent és a lent, az elöl és a hátul, a jobb és a bal, mert egyik sincs a másik nélkül.

A taijiquan az ellentétek harmóniájának művészete. Az egyes formák megtanulásával, a taijiquan gyakorlásával arra teszünk kísérletet, hogy felfedezzük a pillanatot. A pillanatnak minden rezdülését. Hogy ne csak a lentre vagy a fentre figyeljünk, hanem egyszerre legyen jelen lent és fent, elöl és hátul, jobb és bal. Mozdulat mozdulatot követ, és az egész forma olyan, mint a víz folyása, folyamatos, lágy és erővel teli.

Ha van fent, van lent;
Ha van elöl, van hátul;
Ha van bal, van jobb.

Taijit nem lehet könyvből vagy DVD-ről tanulni. Sem a mozdulatok pontosságát nem lehet elsajátítani egy mester útmutatása nélkül, sem a taijiquan szellemiségét. Mindenkinek más a taijija, mert minden taijit tanuló más, és a forma gyakorlása során az egész ember, vele együtt pedig minden természeti erő részt vesz a taiji forma létrehozásában.

Ahhoz, hogy belépj az ajtón, szóbeli átadásra van szükség,
szükség van valakire, aki végigvezet az úton;
de szüntelenül kell gyakorolnod egyedül is.

A taijiquan sokrétűségéről különösen sokat tanultam Shifu Duan Zhi Chao előadásai, edzései, táborai alatt.